TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Znamenitosti

Kuća-Nazor-BNM-01

Kuća Vladimira Nazora

Kuća pjesnika Vladimira Nazora nalazi se na sjevernoj strani luke Bobovišća. Niz od tri kuće koji se sastoji od prizemlja i prvog kata te visokog potkrovlja sa luminarima koji se poklapaju sa osima prozora prvog kata. Na bočnim dijelovima kuće simetrično su postavljena dva vanjska kamena stubišta. Pregradnjom srednjeg dijela kuće 1933.-1937. izmijenjen je izvorni izgled, a sačuvan je dio izvornog interijera s namještajem, knjigama i fotografijama. Sklop kuća Nazor ima memorijalni značaj jer je tu pjesnik Vladimir Nazor proveo dio djetinjstva, pisao svoja dijela, a odlikuje ga ambijentalna vrijednost stambene arhitekture s počeka 19. st. Danas je u kući smještena mala memorijalna zbirka s njegovim rukopisima, predmetima i fotografijama. U neposrednoj blizini kuće nalazi se i spomenik Vladimiru Nazoru, djelo akandemskog kipara Mirka Ostoje.

Kuća Vladimir Nazora i sklop kuća oko nje zaštićena su kulturna dobra Republike Hrvatske.

kastel-gligo

Kaštel Gligo

Kaštel Gligo, smješten u uvali Bobovišća, prvi put se spominje krajem 16. stoljeća. Geostrateška važnost uvale moguće da je mletačkoj vlasti nametenula potrebu za postojanjem utvrđene točke pa makar i u vlasništvu pouzdanih pojedinaca koji će u vlastitom interesu braniti uvalu tako i pristup u unutrašnjost otoka, pogotovo tijekom razdoblja dvaju dugotrajnih ratova s Turcima koji su za posljedicu imali pojačanu gusarsku aktivnost. Kaštel je nastalo oko prostranog dvorišta prema moru ograđenog visokim obrambenim zidom uz kojeg je dijelom sačuvana kamena šetnica na svodovima. Na istoku je četvrtasta jednokatnica istaknuta od zatvorenog perimetra dvorišta sa nizom puškarnica u prizemlju koja je pripadala baroknom dijelu utvrđenog sklopa. Građevina na južnoj strani dvorišta pripada najstarijem dijelu kaštela sa nizom obrambenih elemenata u njenoj unutrašnjosti i baroknim luminarima u potkrovlju.

Kaštel obitelji Marinčević-Gligo vrijedan je utvrđeni barokni sklop za obranu luke i pristupa u unutrašnjost otoka Brača. Kaštel Gligo zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske.

kula-tri-sestrice

Tri sestrice (Bobovišća na Moru)

Kula Tri sestrice je simbolična kula s betonskim trostupom i frizom koju je sagradio Vladimir Nazor 1937.godine. Na stupovima su urezana slova I, O, A – početna slova imena sestara Irme, Olge i Amalije, za koje se cijeli život brinuo.

simbolicna-kula-vladimir-nazor

Simbolična kula (Bobovišća na Moru)

Simbolična kula koju je sagradio Vladimir Nazor sagrađena od sakupljenog kamenja.

kuca-cerinic-gligo

Kuća Cerinić Gligo (Bobovišća)

Kuća Cerinić-Gligo smještena je na zapadnoj strani sela, prema luci Bobovišće. Reprezentativno je zdanje kasnobaroknog klasicizma. Sagrađena je u prvoj polovini 19. stoljeća usred prostranog vrta kao monumentalna dvokatnica s visokim potkrovljem. Građena je od krupnih klesanika u pravilnim redovima s pet prozorskih osi na dužim i dvije na užim pročeljima. Kuća Gligo, je spomenik arhitekture I jedan od najljepših primjera arhitekture toga vremena.

Kuća Cerinić Gligo zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske.

kameni-most

Kameni most (Ložišća)

Kameni most se nalazi u dubokoj udolini koja vodi od sela Ložišća do Vičje luke, kojom su prolazili bujični potoci. Most je podignut za vrijeme austrijske uprave i svojevrstan je kuriozitet na ovom danas bezvodnom otoku. Od milja Bračani most zovu “Most Franje Josipa”. Most se ubraja u raritetna tehnička rješenja i spomenik je inženjerije 19. St. Do mosta se može doći pješice kroz mjesto Ložišća ili automobilom preko ložiške zaobilaznice poviše mjesta. Nadalje je potrebno proći makadamski put koji kroz maslinade vodi prema mostu.

Kameni most je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

zgrada-zupnog-dvora

Zgrada župnog dvora i prva škola

1857. g. sagrađena je ZGRADA ŽUPNOG DVORA I PRVA ŠKOLA U LOŽIŠĆIMA. Kamena dvokatnica s tri visoka luminara u potkrovlju vrijedan je primjer stambene i javne arhitekture polovice 19. st.Osnovna škola „Ložišća“ osnovana je odlukom Namjesništva dalmatinskog u Zadru kao jednorazredna muška škola. Prvi učitelj bio je svećenik don Frano Gospodnetić.Odlukom Pokrajnskog školskog vijeća u Zadru 1893. godine škola je podignuta na trorazrednu mušku školu. Školska zgrada je vlasništvo Crkvovinarstva u Ložišću, a sagrađena je 1857. godine. Učionice su u prizemlju i na prvome katu, dok je na drugome katu župni dvor i župnikov stan. Nastava se održavala od 1857. godine, a 1965. godine škola se zatvara te učenici nižih razreda pohađaju osnovnu školu u Milni.

donji-pisk

Donji pisk ili Stara voda (Ložišća)

Istočno od naselja Ložišća nalazi se jedno od najvećih sabirališta voide na otoku. Bazeni za kaptažu pune se vodom, a široke rampe sa rubnjacima vode do obzidanih bazena i kamenica koje su služile za pojenje stoke. Ova instalacija industrijske tehnologije izgrađena je početkom 19. stoljeća i primjer je tehničkih rješenja u kultiviranju agrarnog krajolika.

Donji Pisk je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

vicja-luka-bobovisca-veca

Bobovišća n/m – Arheološko nalazište „Vičja luka“

Podmorsko i kopneno nalazište gdje su otkrivena četiri prapovijesna groba pokrivena kamenim pločama s višestrukim ukopima i bogatim prilozima (nakit od bronce, jantara i staklene paste, brončano i keramičko posuđe, helenističke geme, grčko-ilirske kacige, knemide), vjerojatno dio nekropole (V. do III. st. pr. Kr.) U nađenim grobovima bili su pokopani ilirski odličnici, koji su sudeći po grobnim nalazima bili povezani s Grcima što su življeli na Visu.

Stara-Škola-BOBOVIŠĆA

Škola u Bobovišću

Školska zgrada je sagrađena 1905. godine. Godine 1948./49. škola je pripojena osnovnoj školi u Ložišću. Posljednja učiteljica bila je Rosanda Dorotić. Osnovnu školu u Bobovišću pohađao je i veliki hrvatski pjesnik Vladimir Nazor.

kastil-angliscina

Kaštil anglišćina (Milna)

KAŠTIL ANGLIŠĆINA sagradila je obitelj Cerinić (Cerineo) između 16. i 17. stoljeća. Ubraja se u renesansne kaštele za obranu pristaništa. Naselje Milna se počelo razvijati u istom razdoblju   od doseljenika iz Nerežišća, oko utvrđenog kaštila, koji narod zove Anglišćina, a čija do kraja nerazjašnjena prošlost pripovijeda da je u njoj živio engleski lord.

svjetionik-razanj

Svjetionik Ražanj (Milna)

SVJETIONIK je izgrađen 1874. godine na zapadnom rtu otoka Brača. Sastoji se od osmerokutne kamene kule i prizemne zgrade ukupne površine 110 m2. U središtu južnog pročelja je poligonalna kula sa lanternom na vrhu. Svjetionik Ražanj kulturno je zaštićeno dobro Republike Hrvatske.

Baterija, Milna Zaglav

Utvrda Baterija (Milna)

UTVRDA BATERIJA je smještena na rtu Zaglav, a sagrađena je 1806.g za vrijeme francuske uprave. Kako bi Francuzi spriječili rusko brodovlje da zauzme srednjodalmatinske otoke, na zapadnom rtu Brača sagradili su utvrde i postavili bateriju od 4 topa, a kasnije je ojačali s 6 topova. Za gradnju su Francuzi angažirali 150 Bračkih seljaka jer fancuska posada koja je došla na Brač nije imala dovoljno ljudi za gradnju utvrde.

Prva-škola-Milna

Prva škola (Milna)

Smatra se da je prva škola postojala 1834. godine a možda i ranije. To nije bila škola za običan puk već za djecu milnarskih bogataša. Službeno je škola počela s radom 1848./49. godine, kao muška dvorazredna pučka škola u privatnoj zgradi obitelji Buzolić u predjelu zvanom Pantera.

polaca-slika

Polaca (Milna)

POLACA je svečana lođa s pjacetom i skalinama, na kojoj se nalazi bista Ivana Bonačića-Sarga, milnarskog filantropa, koji je oporučno svoj imetak ostavio Milni i milnaranima. Graditelj je nepoznat, a vjeruje se da je Polaca građena po uzoru na djela Velikog hrvatskog kipara Ivana Rendića.

studenac-milna

Studenac (Milna)

Studenac je danas dubok oko 7 metara, uzak i zidan kamenjem odozdo do vrha. Po svemu sudeći, to je prva voda u Milni još iz ilirskih i romanskih vremena. Uz bucal i pokraj njega nalaze se tri kamena, koja su služila za napajanje stoke, a to su ulomci starokršćanskih sarkofaga. Na jednome od njih urezan je starokršćanski križ, no nije poznato porijeklo sarkofaga. Nekad je more sezalo sve do Studenca, bila je to duga uvala, zaštićena od neprijatelja.

spilja-vlaska

Špilja u uvali Vlaška (Milna)

Za vrijeme trgovanja pomorskim putem u 18. st u uvalu Vlaška dolazili su brodovi ribara i trgovaca koje su lokalni stanovnici nazivali Vlasima, te je i sama uvala po tome dobila naziv Vlaška uvala u kojoj je špilja koja je korištena kao sklonište od kiše i nevremena.

Stari škver (2)

Staro brodogradilište (Milna)

U povijesti jadranske brodogradnje u drvu Milna je ostavila značajnog traga, premda je razdoblje intenzivne gradnje brodova trajalo relativno kratko u usporedbi s drugim brodograđevnim središtima. „Zlatno doba“ milnarske brodogradnje trajalo je pak dvadesetak godina, u kojima je izgrađen najveći dio jedrenjaka.

blatacka-kuca

Blatačka kuća (Milna)

Svećenici iz Pustinje Blaca toliko su gospodarski napredovali da su nabavili dva velika broda, kojim je upravljao kapetan Nikolorović iz Bola. Kako uvala kod Blaca nije bila prikladna luka, blatački svećenici su u Milni sagradili kuću i skladišta, odakle su trgovali i odlazili po morima Sredozemlja. I danas ta kuća postoji na sjevernom kraju luke, a obala na kojoj se nalazi dobila je ime po njoj, Blataška Riva.

Slika-općine

Zgrada općine

Sagradio ju je 1862. godine Jerolimo Momo Conte kao ljetnikovac. Njegova vladavina kraljevine Dalmacije kao šef radikala trajala je od 1861. do 1865. godine. Ljetnikovac se koristio kao otkupna stanica vina i hrane.

stari-feral

Stari feral (Milna)

Postavljen na rivi 1911. i korišten svakodnevno do dolaska struje. Poznato je kako je šjora Antula Butorović – Tošo provela cijeli svoj život paleći stari feral i to sve do njegove modernizacije. Svakodnevno je nosila skaline i petrolej kako bi ga upalila. Stari feral postoji i danas a njegovo postolje se nalazi na rivi. Prvi put postavljen je 1911. godine na Rivi.

Kuća obitelji Babarović

Kuća obitelji Babarović (Milna)

Kuća Babarović bila je prvi hotel u Milni, za prve turiste nautičkog turizma, a koji nisu željeli spavati na brodovima. Sagrađena je 1843.godine a prilikom gradnje mještani su nezadovoljni činjenicom da je kuća velika i da zaklanja župnu crkvu proklinjali kuću govoreći “dabogda se srušila, dabogda izgorila”. Kuća je opstala dugi niz godina, a onda dogodio se požar i “Ukleta kuća” je izgorila 2008. godine.

You don't have permission to register