Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Kaštel Gligo

Kaštel Gligo, smješten u uvali Bobovišća, prvi put se spominje krajem 16. stoljeća. Geostrateška važnost uvale moguće da je mletačkoj vlasti nametenula potrebu za postojanjem utvrđene točke pa makar i u vlasništvu pouzdanih pojedinaca koji će u vlastitom interesu braniti uvalu tako i pristup u unutrašnjost otoka, pogotovo tijekom razdoblja dvaju dugotrajnih ratova s Turcima koji su za posljedicu imali pojačanu gusarsku aktivnost. Kaštel je nastalo oko prostranog dvorišta prema moru ograđenog visokim obrambenim zidom uz kojeg je dijelom sačuvana kamena šetnica na svodovima. Na istoku je četvrtasta jednokatnica istaknuta od zatvorenog perimetra dvorišta sa nizom puškarnica u prizemlju koja je pripadala baroknom dijelu utvrđenog sklopa. Građevina na južnoj strani dvorišta pripada najstarijem dijelu kaštela sa nizom obrambenih elemenata u njenoj unutrašnjosti i baroknim luminarima u potkrovlju.

Kaštel obitelji Marinčević-Gligo vrijedan je utvrđeni barokni sklop za obranu luke i pristupa u unutrašnjost otoka Brača. Kaštel Gligo zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske.

You don't have permission to register