Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Polaca

POLACA je svečana lođa s pjacetom i skalinama, na kojoj se nalazi bista Ivana Bonačića-Sarga, milnarskog filantropa, koji je oporučno svoj imetak ostavio Milni i milnaranima. Graditelj je nepoznat, a vjeruje se da je Polaca građena po uzoru na djela Velikog hrvatskog kipara Ivana Rendića.

You don't have permission to register