Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2020. GODINU

Obavještavamo vas da je na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (“Narodne novine”, broj 71/19), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 07/10, 10/10, 02/13, 126/17 i 35/18), Županijska skupština Splitsko – dalmatinske županije na 26. sjednici, održanoj 13. rujna 2019., donijela

 

Odluku o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Iznos po krevetu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosit će se i na pomoćne krevete kako je utvrđeno novim Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19).

 

(2) Odluka „iz stavka 1. ovog članka“ vrijedi i nakon 2020. godine, odnosno do donošenja izmjene i/ili dopune ili nove Odluke.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA
Riva 5 , 21405 Milna
Br. 119/19
U Milni 19.08.2019.

 

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
UO ZA TURIZAM I POMORSTVO
Domovinskog rata 2
21000 Split
n/p pročelnik
n/p Župan

 

PREDMET: Dostava mišljenja o visini turističke pristojbe za općinu Milna
(općina/grad)

 

Poštovani,

dostavljam Vam tražene podatke kako slijedi:

 

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2020. godinu

 

1.  za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
– po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

10,00

7,00

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi (kampovi i kamp odredište)
– po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

8,00

5,00

2. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

Smještaj u domaćinstvu

  • po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  • po krevetu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe

350,00

200,00

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljopr. gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odredište ili robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe

500,00

250,00

 

3. koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji,

Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00

Drugi član

60,00

Za svakog sljedećeg člana

25,00

 

4. koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, a koji mogu donijeti općinska ili gradska vijeća

Kapacitet putnika po brodu

Iznos turističke pristojbe po brodu

50 – 200

201 – 500

501 – 1000

1001 – 2000

2001 – više

 

PREDSJEDNIK                                                    DIREKTOR

TURISTIČKE ZAJEDNICE                               TURISTIČKE ZAJEDNICE

__________________________                           _______________________

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2021. godinu

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi, odluku o visini turističke pristojbe za svaki pojedini grad i općinu za 2021. godinu, županijska skupština mora donijeti do 31. siječnja 2020. godine, te obzirom na kratke rokove i neodržavanje sjednica županijske skupštine tijekom mjeseca siječnja, molimo da nam dostavite i mišljenje Vaše turističke zajednice o visini turističke pristojbe i za 2021. godinu i to isto;

5. za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
– po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

7,00

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi (kampovi i kamp odredište)
– po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.09.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

8,00

5,00

6. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

Smještaj u domaćinstvu

  • po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  • po krevetu

Godišnji paušalni iznos TP

350,00

350,00

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljopr. gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odredište ili robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos TP

500,00

250,00

 

7. koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji,

 

Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00

Drugi član

60,00

Za svakog sljedećeg člana

25,00

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj u članku 2. za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

8. koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, a koji mogu donijeti općinska ili gradska vijeća

Kapacitet putnika po brodu

Iznos turističke pristojbe po brodu

50 – 200

201 – 500

501 – 1000

1001 – 2000

2001 – više

PREDSJEDNIK                                                    DIREKTOR

TURISTIČKE ZAJEDNICE                               TURISTIČKE ZAJEDNICE

__________________________                           _______________________

You don't have permission to register