Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTIČKOJ PRISTOJBI I ČLANARINAMA

Poštovani iznajmljivači,   u nastavku Vam donosimo objašnjenja vezana za nove Zakone o turističkoj pristojbi i Zakone o turističkoj članarini.

 

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

 

Splitsko- dalmatinska županija je uz mišljenje Turističke zajednice Općine Milna donijela odluku o visini paušalne turističke pristojbe u iznosu od 350,00 HRK što je najniži iznos turističke pristojbe utvrđen Pravilnikom koju propisuje ministar  turizma.

 

Sukladno novom Zakonu više ne postoje turistički razredi i zone, tako da će sva naselja u općini plaćati isti iznos turističke pristojbe.

 

Način obračuna paušalnog iznosa turističke pristojbe ostao je isti osim što se sada u obračunu uvrštavaju i pomoćni kreveti ako su navedeni u IZRECI rješenja.

 

Obveznicima turističke pristojbe kojima su pomoćni kreveti navedeni u OBRAZLOŽENJU rješenja neće se obračunati, uz uvjet da postojeće pomoćne krevete ne mogu oglašavati ni iznajmljivati turistima a nakon 15.veljače 2020. eVisitor će automatski izbrisati sve pomoćne krevete. TZO Milna je eVisitoru poslala popis iznajmljivača koji imaju pomoćne krevete u izreci rješenja te oni neće biti izbrisani.

 

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji žele oglašavati i iznajmljivati turistima, moraju zatražiti od Ureda državne uprave (Splitsko – dalmatinska županija, Služba za gospodarstvo i turizam), Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 27, 21400 Supetar, kontakt broj: Iva Mladineo: 021/631-055, izdavanje izmijenjenog  rješenja gdje će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci rješenja.  Ova rješenja će se izdavati po žurnom postupku.

 

Na Vaš zahtjev Turistička zajednica Općine Milna Vam može poslati potrebne dokumente u slučaju izmjene rješenja.  Rješenja koja su izdana prije 1. rujna 2007. ne mogu ići na skraćeni postupak.

 

Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe šaljemo poštom, a iste možete i sami preuzeti iz e-Visitora.

 

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTIČKOJ ČLANARINI

 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

 

Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)45,0030,00
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)80,0060,00

 

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

 

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

 

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 

OBRAZAC TZ KOJI PODNOSE OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, osobe u obrascu iskazuju podatak o ukupno ostvarenom prometu za prethodnu godinu.

 

Osobe koje usluge pružaju na različitim mjestima (adresama) u okviru iste jedinice lokalne samouprave i/ili na mjestima u više jedinica lokalne samouprave, uz Obrazac TZ 2 podnose razradu po lokacijama u kojima pružaju usluge.

 

Osoba podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

 

Preuzmi obrazac: OBRAZAC TZ 2

 

UNOŠENJE PODATAKA U OBRAZAC TZ 2

 

U Obrazac TZ 2 unose se svi podaci koji se obrascem traže, a to su:

 

1. Područni ured i ispostava Porezne uprave nadležna prema prebivalištu osobe – građanina ili u uobičajenom boravištu.

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine: OIB, ime i prezime osobe – građana, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, šifra/naziv općine/grada prebivališta ili uobičajenog boravišta osobe – građana te podaci za obračun članarine turističkoj zajednici.

 

Redni broj 1. – 8.
– Upisuje se broj kreveta (osnovnih i pomoćnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broj smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj, sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
– Iznos članarine iz stupca 4 određuje se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

 

Redni broj 9.
– Ukupno obračunani iznos dobije se zbrojem ukupnih iznosa rednog broja 1. – 8.

 

Redni broj 10. – 13.
– Upisuje se umanjenje članarine za 20% ako se radi o osobi koja obavlja djelatnost na potpomognutom području.
– Područja općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) određuju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

 

Redni broj 14.
– Upisuje se ukupno umanjenje na potpomognutim područjima ukoliko se usluge pružaju na jednoj ili više općina odnosno gradova koji se smatraju potpomognutim područjima.

 

Redni broj 15.
– Upisuje se obračunani iznos nakon umanjenja, tj. od ukupno obračunanog iznosa (redni broj 9.) oduzme se ukupno umanjenje na potpomognutim područjima (redni broj 14.).

 

Redni broj 16.
– Označava se način plaćanja članarine na način da se potvrdi jednokratna uplata ili obročno plaćanje kod dostave obrasca putem ePorezna odnosno zaokruži «DA” kod dostave putem nadležne ispostave Porezne uprave ako se radi o jednokratnoj uplati ili obročnom plaćanju iznosa iz rednoga broja 15.
– Ukoliko se radi o obročnom plaćanju obračunani iznos iz rednoga broja 15. dijeli se s brojem 3, tj. brojem obroka.

 

Redni broj 17.
– Upisuje se ukupni iznos primitka iz evidencije prometa (Obrazac EP) iz Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (članak 13. stavak 4.).

 

S poštovanjem,
Turistička zajednica Općine Milna

You don't have permission to register