Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Crkvica sv. Martina

Crkva sv. Martina podignuta je na brijegu između Bobovišća i Milne na streteški važnom mjestu koje omogućava pregled akvatorija od Splitskih vrata do Hvara i Visa. Jednobrodna crkva s polukružnom apsidom po proporcijama i oblikovanju pokazuje odlike zrele predromanike. Jednostavno kameno pročelje na vrhu ima zidanu preslicu s trokutastim zabatom iz 14. st. Crkva je presvođena polukružnim svodom bez pojasnica, a zidovi su raščlanjeni širokim plitkim nišama. Nad oltarom je renesansni kameni reljef, rad radionice Nikole Firentinca, s prikazom sv. Martina na konju i prosjaka.

Crkva sv. Martina je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

You don't have permission to register