Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Crkva u crkvi

Kako je nastala “Crkva u Crkvi”

Prvotna crkva Sv. Marije, koju povijesni zapisi spominju kao ecclesia Ste Mariae Milnavi današnja je sakristija župne crkve sagrađena na prijelazu romanike u gotiku koncem 15 stoljeća, a sagradila je obitelj Cerineo (Cerinić), ugledna i bogata bračka obitelj koja je doselila na Brač također u 15 stoljeću a nastala spajanjem dviju obitelji Cerineo – Voselei i koji su nad crkvicom imali patronat (zaštitništvo).

Prostor unutar crkvice bio je malen za brojno pučanstvo, pa je u drugoj polovici 18. stoljeća započeta izgradnja nove župne crkve, današnje crkve Gospe od Blagovijesti. Prvotna crkva sv. Marije postala je sakristija novoizgrađene župne crkve a od stare crkve ostali su orginalni zidovi s lijeve i desne strane i romansko-gotički svod od kamena. Na zidovima su dva posvetna križa također u svom orginalnom izdanju i vrijedna djela mletačkog slikarstva Poklon kraljeva, Ecce homo. Prilikom gradnje župne crkve, prvotni oblik crkvice sv. Marije produžen je i današnja sakristija je dobila novi oblik. Tako imamo jedinstveni primjer građenja “Crkva u Crkvi” budući da je nekadašnja crkvica sv. Marije danas dio unutrašnjosti novosagrađene župne crkve Gospe od Blagovijesti.

You don't have permission to register